…

Jaarverslag 2021

Het stichtings jaarverslag is beschikbaar. Zie de stichting-pagina onder "Jaarverslagen en Statuten".

Heiligverklaring – Impressie 15 mei Sint Pietersplein

Camera en editing: Harry Faassen

Vriendendag Heiligverklaring

Uitnodiging

Van harte nodigt het bestuur van de Vrienden van Titus Brandsma u uit met elkaar de heiligverklaring van Titus Brandsma te vieren op zaterdag 18 juni 2022. Hieronder leest u het programma voor deze feestelijke dag. Wij verheugen ons op uw aanwezigheid.

Hettie Berflo, O.Carm, voorzitter

flyer vriendendag 18 juni 2022 Heiligverklaring
9.45 – 10.15
Inloop en koffie
10.45
Feestelijke opening van de dag
11.00
Feestredes
Fr. Richard Byrne O.Carm. lid generaal bestuur van de Karmel orde;
Loco-burgemeester van Nijmegen
11.40
Muziek
11.50
Inleiding door Prof. dr. Inigo Bocken,
Heilige Weerbaarheid
12.45
Lunch in de Vereeniging
14.15
In contact met Titus Brandsma,
een geheel van teksten van Titus zelf en getuigenissen, afgewisseld met muzikale intermezzi en ondersteund door beelden van de actualiteit
15.30
Gebedsviering
16.00
Feestelijke afsluiting

Kosten € 15,- inclusief koffie/thee en lunch
Locatie Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11, Nijmegen

Aanmelden vóór 1 juni a.s.
E-mail:
Telefoon 024 - 360 24 21

Over de heiligverklaring van Titus Brandsma

Een video op katholiekleven.nl

"Het is niet voor niets dat juist nú Titus heilig wordt verklaard. Hij heeft echt een boodschap. En ik hoop dat die gehoord wordt."
Op 15 mei zal paus Franciscus pater Titus Brandsma heilig verklaren.
De Karmelieten Prior provinciaal Huub Welzen en zr. Hettie Berflo vertellen hier (youtube) over het belang van deze heiligverklaring.

logo katholiekleven.nl

Titus Brandsma, proces heiligverklaring

Uitzending Kruispunt (KRO-NCRV)

Op de media-pagina vindt u een link naar een uitzending van Kruispunt op NPOstart over Titus Brandsma. Een verhaal over hem en zijn leven en gedachtegoed in 25 minuten.

Heiligverklaring, datum bekend !!

4 maart 2022

Het Vaticaan heeft bekend gemaakt dat Paus Franciscus Titus Brandsma, karmeliet, op 15 mei 2022 zal heilig verklaren. De heiligverklaring zal plaatsvinden tijdens een plechtige Eucharistieviering in de St. Pieter te Rome.

Voor ons Vrienden is dit vreugdevolle bericht een bevestiging van wat wij altijd al vermoedden en hoopten. Meteen na het overlijden van Titus Brandsma in Dachau werd hij door talloze mensen reeds heilig genoemd. Deze stemmen zijn, ook na zoveel jaren, nooit verstomd. Dat zijn heiligverklaring juist nu mag plaats vinden, een tijd waarin de integriteit en de waarheid zo onder druk staan, is zijn voorbeeld van vrede en gerechtigheid een inspirerend voorbeeld.
Lees op de nieuwspagina meer over het proces van de heiligverklaring


Aankondiging heiligverklaring !!

23 februari 2022

Op vrijdag 4 maart komt de Consistorie bijeen en zal Paus Franciscus officieel de heiligverklaring aankondigen van Titus Brandsma. We hopen dat dan ook de datum van de officiële viering in Rome zal worden bekend gemaakt.


Volgende stap op weg naar heiligverklaring

25 november 2021

Het persbureau van de Heilige stoel laat vandaag het volgende weten:

Paus Franciscus heeft de Congregatie voor de Heiligverklaringen gemachtigd om een reeks decreten uit te vaardigen, waaronder de erkenning van een wonder dat wordt toegeschreven aan de zalige Titus Brandsma, die in 1942 ‘uit haat tegen het geloof’ in het concentratiekamp Dachau werd vermoord.

Lees hier meer over het proces van de heiligverklaring


Home / Welkom

Titus Brandsma stond volop in het leven, was zeer betrokken bij mens en maatschappij en bezat een uitzonderlijke daadkracht. Dat alles kwam voort uit een diepe relatie met God, de kern van zijn bestaan. Het leven van Titus Brandsma laat zien hoe een doorleefde spiritualiteit weerbaar maakt tot in haar uiterste consequenties. Daarom is Titus Brandsma voor velen een bron van inspiratie.

Stichting Vrienden van Titus Brandsma

Tot behoud en ontwikkeling van het bijzonder Karmel‑erfgoed Titus Brandsma.

De Stichting Vrienden van Titus Brandsma heeft als doel initiatieven te ondersteunen die gestalte geven aan het geestelijk erfgoed van Titus Brandsma. Daartoe is het nodig fondsen te werven. Deze dienen vooral tot de instandhouding van het Titus Brandsma Memorial te Nijmegen. De Stichting steunt ook uitgaven van en over Titus Brandsma en andere activiteiten rondom zijn persoon.

Heilige van de lage landen

Maart 2022

Een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse bisdommen en de Nederlandse Karmelprovincie. In het kader van de heiligverklaring.Zie de publicatie-pagina

Vriendenkrant

De nieuwe editie (maart 2022) is uit. Zie de publicatie-pagina

Nieuwe uitgave

Oktober 2021,

Een boekje: Bidden met Titus Brandsma, een novene.
Lees meer hierover op de pagina Publicaties

omslag noveneboekje titus brandsma

 

"Al weet ik niet wat het worden zal,
ik weet mij geheel in Gods hand."

Scheveningen januari 1942Statie 1

19 januari

Titus Brandsma gearresteerd door de Gestapo in het Karmelklooster te Nijmegen.

Titus: “Ja, ja, het is wat op zestigjarige leeftijd nog in de gevangenis te komen.” Politieman: “Ja, Professor, Sie haben recht. Ist aber Ihre eigene Schuld, dann hätten Sie die Auftrag des Erzbischofs nicht annehmen sollen!” Titus: "So etwas betrachte ich als eine Erhre."


Statie 2

20 januari

Titus overgebracht naar de gevangenis van Scheveningen, het ‘Oranjehotel’, cel 577.

“Het was geen Inferno, mijn celletje nr. 577. En toen ik het betrad, las ik er niet boven: ‘Laat die hier binnengaan, nu alle hoop maar varen’. Het zag er niet onheilspellend uit en toen de gevangenisman, die de wacht hielp, den soldaat er blijkbaar op wees, dat de cel niet klaar was, zeide deze: “Het is maar voor één nacht.””

Mijn cel.


Statie 3

21 januari

Begin van de ondervraging door SS Hauptscharführer P. Hardegen.

“De houding van het Nederlandse Episcopaat maak ik ook tot het mijne.”

Titus Brandsma


Statie 4

12 maart

Overgebracht naar het Polizeiliches Durchgangs­lager Amersfoort.

"Tussen de avondmaaltijd en het moment waarop de lichten uitgingen had je een halfuurtje voor jezelf. Maar je mocht de barak niet uit. Dat was ten strengste verboden. Titus deed het toch. Terwijl anderen die schamele dertig minuten aan zichzelf besteedden waagde hij zijn leven om te kijken of elders iemand zijn geestelijke steun nodig had. Met name zocht hij dan gevangenen op van wie men wist dat zij kort daarop zouden worden geëxe­cuteerd. Dat maakte grote indruk. Ook op mij! Een echte zielenherder."

Max Kohnstamm


Statie 5

3 april

Goede Vrijdag, Amersfoort.
Titus houdt een inleiding over het lijden in de Nederlandse mystiek..

"De woorden van Titus hebben op alle aanwezigen een enorme indruk gemaakt. Dat iemand in die bizarre omstandigheden over zoiets kon praten. Niet over honger, niet over pijn, niet over uitputting, maar over mystiek. Dat was geweldig. Hij leerde je dat je ook in onmenselijke omstandigheden je menszijn overeind kon houden."

E. Wellenstijn


Statie 6

28 april

Terug naar de gevangenis van Scheveningen, cel 623.

"Laat in de avond van een dag in April wordt onze celdeur nr. 623 in de cellen­barak opengesmeten en wordt met een “Los, Los!” een derde celgenoot bij ons als het ware naar binnen gegooid. (.…)
’s Avonds na het eten gingen wij altijd kaarten, een uurtje, dan ging de professor weer bidden en was het tijd onze zorgen te vergeten in de slaap.
’s Zondagsmorgens hadden we een medi­tatie en gebed, ook op Hemel­vaartsdag heeft de professor een dienst gehouden, dat waren werkelijk grote ogenblikken in ons leven.”

Cornelis de Graaf


Statie 7

6 mei

Vonnis: deportatie naar Dachau, Duits­land, voor de gehele duur van de oorlog.

Als Titus zijn vonnis gehoord heeft mag hij opbellen naar zijn klooster.
“Ja, pater prior, echt met pater Titus, hoor! Ik bevind mij op het ogenblik op het bureau van de SD in Den Haag. Opnieuw in verhoor geweest. Men heeft besloten mij naar Dachau te zenden, een van de grootste concen­tratie­kampen in Duitsland. Dit bete­kent wel, dat ik daar tot het einde van de oorlog word vastgehouden. (….) Neen, maak u maar geen zorgen om mij.”


Statie 8

16 mei

Overgebracht naar de gevangenis van Kleve.

“Zijn deugdzaamheid had niets opvallends, maar scheen vanzelf­sprekend te zijn. Het wekte niet de indruk dat hij er moeite voor moest doen om gelijkmoedig, geduldig, tevreden, opgewekt en rechtvaardig in zijn oordeel te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat pater Titus de hemel als het enige doel van zijn leven beschouwde, dat hij steeds de eeuwigheid voor ogen had, anders is zijn gehele houding niet te verklaren.”

L. Deimel


Statie 9

13 juni

Vertrek uit Kleve naar concentratie­kamp Dachau, via Frankfurt, Neurenberg.

"Op vrijdag voor zijn vertrek naar Dachau, de zaterdag daarna, heb ik hem voor de laatste maal de H. Communie aangereikt. Ik was toen zeer onder de indruk om aan zo een bijzonder mens, vol van heiligheid, het Lichaam van de Heer te hebben mogen geven."

Gevangenispastor L. Deimel


Statie 10

19 juni

Aankomst in concentratiekamp Dachau.

De woede van de Stubeälteste kende geen grenzen, hij slaat en trapt Titus waar hij hem maar treffen kan, zodat deze zich op de grond wentelt en al kruipend probeert de drempel van de slaapzaal te bereiken (…)
Maar Titus wil geen troost­woordje. Glimlachend kijkt hij mij aan en zegt fluisterend: "Och broerke, ik wist toch wie ik bij mij droeg". Hij wijst op de brillen­doos, waarin een stukje van de gecon­sacreerde hostie verborgen zit.

Rafaël Tijhuis


Statie 11

18 juli

Overgebracht naar de ziekenbarak wegens totale uitputting en verzwakking.

“Ik neem afscheid van Titus, die me bedankt voor alle hulp en me nog veel groeten meegeeft voor de overigen op ons block.
"Het is maar voor een paar daagjes", zegt hij. "Overigens broerke, met augustus zijn we allemaal weer thuis", voegt hij er lachend aan toe. Dit was steeds zijn gezegde.
Het zijn de laatste woorden die ik uit zijn mond gehoord heb. We hebben hem niet meer teruggezien.”

Rafaël Tijhuis


Statie 12

26 juli 1942

Bericht van overlijden, getekend om 14.00 uur.© Stichting Vrienden van Titus Brandsma | Voorwaarden| Privacyverklaring| Colofon