NieuwsTitus Brandsma, denker voor Gods aangezicht.

Door de talrijke publieke optredens van Titus Brandsma sneeuwde zijn wetenschappelijk werk enigszins onder. Toch was Brandsma tot het eind van zijn leven ook op dat vlak uitermate productief, al kwam hij aan een grote monografie nooit toe. Wel schreef hij een enorme hoeveelheid korte artikelen, die vaker verschenen in publieksgerichte media dan in tijdschriften voor vakgenoten. Uit al die stukken komt een denker tevoorschijn met een consistente blik op en een duidelijke opvatting over de rol van filosofie en de studie van de mystiek. Zijn karmelitaanse achtergrond en de inspiratie die Titus Brandsma vond in het werk van Teresa van Ávila – een moderne denker in zijn ogen – gaven hem een heel eigen positie, buiten het in de katholieke wereld overheersende neothomistische denkkader.

Inigo Bocken (1968)

is wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, hoogleraar mystieke theologie aan de KU Leuven en universitair docent religie- en cultuurtheorie aan de Faculteit Filosofie, Theologie en Religie­wetenschappen van de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Door zijn intellectuele biografie te schrijven, heeft Inigo Bocken het idee dat hij dichter bij Brandsma is gekomen. "Soms stel ik me de vraag wat Brandsma ergens over zou denken, al blijft hij het idee oproepen dat hij altijd net een stapje voor is. Ik heb wel het gevoel dat ik hem beter begrijp dan vroeger. Ik vind hem een heel coherente denker, en zijn denken past bij de keuzes die hij heeft gemaakt in het leven."
Of hij Brandsma ook een grote denker vindt? "Mijn bedoeling was vooral om op een samenhang in zijn notities te wijzen", zegt Bocken. "Het gevaar van mijn benadering is dat mensen denken dat Brandsma, nu hij heilig is verklaard, ook nog een groot denker moet zijn. Maar hij is in ieder geval een integere, slimme, belezen en coherente denker met soms verrassend onconventionele en innovatieve inzichten, van wie mensen een en ander kunnen leren. Ik hoop dat die kant van Brandsma in de toekomst meer aandacht krijgt."

Overgenomen uit: Vox Universiteitsblad.


15 Mei Jaarlijkse Titusdag Radboud Universiteit

De Radboud universiteit heeft een jaarlijkse Titusdag ingesteld op 15 mei, de dag van zijn heiligverklaring.
Op deze dag staan twee lijnen centraal.
Allereerst wordt aandacht besteedt aan de historische nalatenschap van Titus Brandsma. De tweede lijn draait om de vraag ‘Wat doe jij voor een ander?’. Via deze vraag moedigt de Radboud Universiteit studenten en mede­werkers aan om iets te betekenen voor anderen, bij voorkeur voor mensen buiten de eigen bubbel. De vraag is een eigentijdse hertaling van de woorden van Titus Brandsma uit 1931:

"Laten we ons niet al te egocentrisch opsluiten in onszelve en ons blindstaren op het louter eigen belang, maar beseffen, dat we een roeping hebben - en daarin een groot geluk voor ons bestaat - dat wij anderen gelukkig kunnen maken."


"Denker voor Gods aangezicht"

Titus Brandsma, een intellectuele biografie

Inigo Bocken | Boom

"Zo verborgen is God niet"

Mystiek en maatschappij bij Titus Brandsma

Boom

© Stichting Vrienden van Titus Brandsma |