Publicaties


Heilige van de lage landen

Dit is een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse bisdommen en de Nederlandse Karmelprovincie. In het kader van de Heiligverklaring van pater Karmeliet Titus Brandsma op 15 mei 2022 door Paus Franciscus te Rome.

"Het gaat er niet om grote dingen te doen, maar om kleine dingen groots te doen."
Pater Titus Brandsma

download deze uitgave

Vriendenkrant

De Vriendenkrant geeft nieuws en achtergrond­informatie omtrent Titus Brandsma. Hoe hij mensen inspireert, toen en nu, maar ook wereldwijd.
De Vriendenkrant wordt aan de Vrienden per post toegestuurd, u kunt de krant ook downloaden. De krant verschijnt twee keer per jaar.

Edities 2024

mei 2024

Edities t/m 2023

mei 2023 |december 2022 | maart 2022 | mei 2021 | november 2021 | november 2020 | mei 2020 | november 2019 | mei 2019 | november 2018 | mei 2018 | november 2017 | mei 2017 | november 2016 |


Het water moge troebel zijn
en door de stromen van het leven
vaak zo vertroebeld wezen,
dat eerst na enige rust en bezinning
de blik tot de diepte kan boren,
waar wij God ontmoeten
in de grond van ons bestaan,
niettemin bezitten wij het vermogen
tot dat zien.

Titus Brandsma - een Vriendenboek

Titus Brandsma wordt in dit boek van verschillende kanten belicht, als filosoof, journalist en hoogleraar, emancipator en vredesstichter, verzetsheld en dierenvriend.
Iedere keer een paar pagina’s waarin hij in beeld en aan het woord komt. Vensters waardoor we een glimp opvangen van het innerlijk van deze bezige en toch zo stille karmeliet, die zo vurig verlangde te leven uit God.

Tekst en beeld: Kees Waaijman
Redactie: Hettie Berflo
Prijs € 12,50 excl. verzendkosten

boek TB

Titus Brandsma - een blijvende bezieling

Korte teksten van Titus Brandsma die uitnodigen tot ‘enige rust en bezinning’ in de stroom van het leven en het rumoer van de tijd, zodat onze blik ‘tot de diepte kan boren’.

We komen Titus in deze overwegingen in levende lijve tegen, we horen als het ware zijn stem: de wereld met Gods ogen zien; anderen gelukkig maken; mystiek metterdaad; niet wegkijken van het lijden; vredelievend zijn; kijken met de ogen van de liefde; God zien.

Teksten verzameld door Kees Waaijman
Redactie: Hettie Berflo
Prijs: € 10,- excl. verzendkosten

boekje TB

Bidden met Titus Brandsma - een novene.

Bidden met Titus Brandsma — een novene. Een novene is een gebed van negen dagen.

Wij vragen God om een bijzondere gunst op voorspraak van Titus Brandsma.

Prijs: € 4,00 (excl. verzendkosten)

display: noveneboekje titus brandsma

Verkoop van onze publicaties:

  • Titus Brandsma Memorial
    Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ Nijmegen
  • Karmel Boxmeer
    Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer

Bestelling per mail:

© Stichting Vrienden van Titus Brandsma |