…

Heilige van de lage landen

Dit is een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse bisdommen en de Nederlandse Karmelprovincie. In het kader van de Heiligverklaring van pater Karmeliet Titus Brandsma op 15 mei 2022 door Paus Franciscus te Rome.

"Het gaat er niet om grote dingen te doen, maar om kleine dingen groots te doen."

Pater Titus Brandsma

download deze uitgave

Vriendenkrant

De Vriendenkrant geeft nieuws en achtergrond­informatie omtrent Titus Brandsma: het proces van heiligverklaring. En hoe hij mensen inspireert, toen en nu, ook wereldwijd.
Ze houdt u op de hoogte van het proces tot zijn mogelijke heiligverklaring.
De Vriendenkrant wordt aan de Vrienden per post toegestuurd, u kunt de krant ook downloaden.
De krant verschijnt twee keer per jaar.

Edities

Bidden met Titus Brandsma — een novene.

Oktober 2021,

Bidden met Titus Brandsma — een novene.
Een novene is een gebed van negen dagen.

Wij vragen God
om een bijzondere gunst
op voorspraak van Titus Brandsma.

Prijs: € 4,00 (excl. verzendkosten)

display: noveneboekje titus brandsma

Titus Brandsma - een Vriendenboek

boek TB

Titus Brandsma wordt in dit boek van verschillende kanten belicht, als filosoof, journalist en hoogleraar, emancipator en vredesstichter, verzetsheld en dierenvriend.
Iedere keer een paar pagina’s waarin hij in beeld en aan het woord komt. Vensters waardoor we een glimp opvangen van het innerlijk van deze bezige en toch zo stille karmeliet, die zo vurig verlangde te leven uit God.

Tekst en beeld: Kees Waaijman
Redactie: Hettie Berflo
Prijs € 12,50 excl. verzendkosten

Titus Brandsma - een blijvende bezieling

boekje TB

Korte teksten van Titus Brandsma die uitnodigen tot ‘enige rust en bezinning’ in de stroom van het leven en het rumoer van de tijd, zodat onze blik ‘tot de diepte kan boren’.

We komen Titus in deze overwegingen in levende lijve tegen, we horen als het ware zijn stem: de wereld met Gods ogen zien; anderen gelukkig maken; mystiek metterdaad; niet wegkijken van het lijden; vredelievend zijn; kijken met de ogen van de liefde; God zien.


Teksten verzameld door Kees Waaijman
Redactie: Hettie Berflo
Prijs: €10,- excl. verzendkosten

Verkoop

Verkoop van onze publicaties:

  • Titus Brandsma Memorial
    Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ Nijmegen
  • Karmel Boxmeer
    Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer

Bestelling per mail:

God is kenbaar in ons wezen, wij kunnen Hem zien en in zijn aanschouwing leven.
En die aanschouwing zal zijn invloed niet missen op ons gedrag.
Hij zal zich dan ook in onze werken openbaren.


© Stichting Vrienden van Titus Brandsma | Voorwaarden| Privacyverklaring| Colofon