…

Aanmelden

Veel mensen voelen zich door Titus Brandsma geïnspireerd, omdat zijn gedachtegoed waardevol en tijdloos is. Ze zien Titus als een dierbare vriend en willen eraan bijdragen zijn gedachtegoed levend te houden.


Zo kunt u zich aanmelden:

 • Postadres: Steenstraat 39, 5831JA Boxmeer.

Bank

RABO: NL62 RABO 0135897491
ABN-AMRO: NL11 ABNA 0230007732
t.n.v. Stichting Vrienden van Titus Brandsma

Wordt Vriend — Steun ons

U wordt reeds VRIEND voor minimaal € 10,- per jaar

Als Vriend krijgt u twee keer per jaar de Vriendenkrant met nieuws, activiteiten en wetenswaardigheden omtrent Titus Brandsma. Ook organiseren de Vrienden om de twee jaar een Vriendendag.


De Stichting Vrienden van Titus Brandsma heeft een ANBI status.

De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften voor de Vrienden zijn daarom aftrekbaar voor de belasting.
Wilt u daar meer van weten: titusbrandsmavrienden@karmel.nl of informeer bij de belastingdienst.
De financiële verantwoording wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
U kunt dit vinden op de pagina Stichting bij Jaarverslagen


Vriend zijn kunt u op verschillende manieren uitdrukken.

 • Met een eenmalige gift
 • Met een jaarlijkse bijdrage
  U geeft de Stichting Vrienden van Titus Brandsma een machtiging voor een jaarlijkse afschrijving. Vraag hiervoor een machtigingsformulier aan bij de Vrienden, of download de PDF-versie van het formulier en print het uit.
  Opsturen naar: Stichting vrienden van Titus Brandsma, Steenstraat 39, 5831JA Boxmeer.
 • Met een schenking
  Schenkingen zijn mogelijk vanaf € 50,- per jaar, vastgelegd voor een periode van ten minste vijf jaar. Uw schenkingen zijn dan fiscaal aftrekbaar.
  U geeft de Stichting Vrienden van Titus Brandsma een machtiging voor een jaarlijkse afschrijving. Vraag hiervoor een schenking-machtigingsformulier aan bij de Vrienden, of download de PDF-versie van het formulier.
  Opsturen naar: Stichting vrienden van Titus Brandsma, Steenstraat 39, 5831JA Boxmeer.
 • Met een nalatenschap of erfenis
  Dat regelt u in een testament. Een testament regelt u altijd bij een notaris.

  Er zijn drie manieren om iets na te laten aan de Stichting Vrienden van Titus Brandsma:

  • Met een legaat.
   U laat (een deel van) uw geld, uw huis, aandelen of waardevolle spullen na aan de stichting.
  • Benoem de stichting als mede-erfgenaam.
   De stichting deelt de erfenis met uw andere erfgenamen. Ook de schulden.
  • Benoem de stichting als enige erfgenaam.
   De hele erfenis, inclusief de schulden, gaat dan naar de stichting. Let op: als u een partner en/of kinderen heeft, dan moet u die eerst onterven. Houd er rekening mee dat zowel uw partner als kinderen ook rechten hebben als ze onterfd zijn.

Erfbelasting

Omdat de Stichting Vrienden van Titus Brandsma een ANBI status heeft, is de Stichting Vrienden vrijgesteld van erfbelasting. De Stichting Vrienden kan daardoor een nalatenschap honderd procent inzetten voor de doelstelling van de stichting.


Executeur

Als u van plan bent om geld en/of bezit na te laten aan de Stichting Vrienden van Titus Brandsma, dan is het verstandig om in uw testament een executeur te benoemen.

Meer informatie kunt u vinden op de volgende websites: toegift.nl  en notaris.nl


… dat we tot roeping hebben en dat daarin een groot geluk voor ons bestaat - dat we anderen gelukkig kunnen maken.


© Stichting Vrienden van Titus Brandsma | Voorwaarden| Privacyverklaring| Colofon